Είτε το σκάφος σας είναι ηλεκτροκίνητο ή βενζινοκίνητο, είτε κινείτε με ντίζελ είτε παραμένει σε μαρίνα είτε σε αγκυροβόλιο, είναι πάντα καλό να είστε ενεργειακά ανεξάρτητοι. Οι εύκαμπτοι ηλιακοί συλλέκτες αποτελούν την ιδανική απάντηση για την αξιοποίηση της άφθονης ηλιακής ενέργειας της Ελλάδας.

Λάβετε μια προσωποποιημένη προσφορά σήμερα

Για να λάβετε μια προσωποποιημένη προσφορά για ένα πλήρες σύστημα ηλεκτρικής ή υβριδικής πρόωσης για το σκάφος ή το πλοίο σας, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μας και αποστείλτε το στην εταιρεία μας μαζί με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Συμπήρώστε το ερωτηματολόγιο μας