Ο αντιστροφέας (inverter) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που μετατρέπει τη συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη.

Ο αντιστροφέας είναι δυνατόν να υπάρχει ως αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή, ή ως βαθμίδα άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. Ως αυτόνομη συσκευή, χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτόνομα συστήματα ενέργειας με συσσωρευτές, και όπου αλλού χρειάζεται να μετατρέψουμε συνεχή τάση 12 V , 24 V (συνηθέστερες τιμές) ή μεγαλύτερη 96-144-288-384V, σε εναλλασσόμενη 220V ή τριφασική 4Χ400V. Ως τελική βαθμίδα, υπάρχει στα UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος).

Η κυριότερη διάκριση των αντιστροφέων όσον αφορά τη χρήση τους σε εγκαταστάσεις, είναι σε αντιστροφείς "διασυνδεδεμένων συστημάτων" και "αυτόνομων συστημάτων".

Όσον αφορά την τεχνολογία κατασκευής αντιστροφέων "αυτόνομων συστημάτων", η κυριότερη διάκριση είναι ανάμεσα σε αντιστροφείς "καθαρού ημιτόνου" και "τροποποιημένου ημιτόνου". Οι μετατροπείς καθαρού ημιτόνου έχουν υψηλότερο κόστος αλλά επιτυγχάνουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης, είναι συμβατοί με όλες τις συσκευές και έχουν γενικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Σειρά Victron

Αντιστροφείς με απόδοση καθαρού ημίτονου, υψηλή ισχύς κορυφής και υψηλή αποδοτικότητα. Ο συνδυασμός υψηλής συχνότητας και γραμμικής συχνότητας διασφαλίζει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά LS

Οι inverter της σειράς LS καθαρού ημιτόνου, παρέχουν την ιδανική πηγή ισχύος για τα σύγχρονα ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Λάβετε μια προσωποποιημένη προσφορά σήμερα

Για να λάβετε μια προσωποποιημένη προσφορά για ένα πλήρες σύστημα ηλεκτρικής ή υβριδικής πρόωσης για το σκάφος ή το πλοίο σας, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μας και αποστείλτε το στην εταιρεία μας μαζί με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Συμπήρώστε το ερωτηματολόγιο μας